O NAMA

Udruženje ljubitelja haiku poezije Santoka dobilo je ime po Taneda Santoki, jednom od najznačajnijih haiku pesnika 20. veka.

Kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano je na neodređeno vreme, sa sedištem u Beogradu. Udruženje se bavi izdavačkom delatnošću kao i organizovanjem pesničkih susreta, promocija, radionica, izložbi, seminara i festivala haiku poezije.

Cilj je afirmacija haiku poezije i podsticanje mladih umetnika na pisanje poetskih minijatura u formi haikua. Predsednik udruženja je Damir Janjalija (Damir Damir), haiku pesnik, zastupljen u većini značajnih savremenih domaćih i svetskih antologija.

Taneda Santōka se smatra jedinstvenim predstavnikom slobodnog stila u haiku poeziji. Kao lutajući pesnik, a tokom poslednjih petnaest godina svog života i zen sveštenik, Santōka je u svojim stihovima isticao esencijalne kvalitete zen budizma kao što su prolaznost, neophodnost samoće, važnost jednostavnosti u životu i preovlađujuću tugu koja prati sve ljudske odnose.

U svojim pesmama izražava potrebu za prevazilaženjem sveprisutne melanholije kroz postizanje duhovnog prosvetljenja i spokojstva.

„Pravi haiku je duša poezije. Sve što u stvari nije prisutno u srcu pesnika nije haiku. Sjaj meseca, cvetanje cveća, plač insekata, žubor vode. Nema mesta gde ne možemo naći cveće ili razmišljati o Mesecu. Ovo je suština haikua. Ići van granica svoje ere, zaboraviti svrhu ili smisao, odvojiti se od istorijskih ograničenja – tek tada ćemo naći suštinu istinske umetnosti, religije i nauke.“

– Santōka Taneda

O NAMA
Santōka s’ leđa, autor fotografije 近木圭之介 Chikaki Keinosuke (Shimonoseki, 1933)