5. SANTOKA INTERNACIONALNI HAIKU KONKURS

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Peti Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo ukupno 213 haiku pesama iz 42 zemlje. Hvala učesnicima.

HAIKU – VODA

PRVO MESTO

HIFSA ASHRAF, PAKISTAN

Kofa sa vodom
Mali beskućnik meša
nestajuće sazvežđe

drinking water bucket
a homeless child stirs –
the fading constellation

水のバケツ
消える星座を混ぜる
家なき子

DRUGO MESTO

DARIYA GEORGIEVA, BUGARSKA

Odraz
Jezero zaboravlja
kako zavoleti

reflection
the lake forgets
how to fall in love

反射
恋に落ちる仕方
湖が忘れる

TREĆE MESTO

DAVID McMURRAY, JAPAN

Ledeni vetar
Ratno siroče ređa
prazne flaše vode

biting wind –
the warchild lines up empty water bottles

激しい風
水のないボトルを並べた
戦災孤児

VISOKO POHVALJENI

MILE LISICA, BOSNA I HERCEGOVINA

Kiša je stala
Bosonogi dečaci
preskaču nebo

the rain has stopped
barefoot boys
are jumping over the sky

雨が止んだ
空を飛び越える
裸足の男子

VISOKO POHVALJENI

SOVJETA GRUBEŠIĆ, SRBIJA

Na jednom dlanu
kiša Na drugom raste
tišina

rain on one palm
– silence grows on
the other

– 方の手に雨
他の手のひらに
沈黙

VISOKO POHVALJENI

KALA RAMESH, INDIJA

Beleške teku
peščanim koritom reke
Sećanje vode

notes trickle
down a riverbed of sand…
the memory of water

メモは
砂の川床を流れる
水の記憶

Želimo da se zahvalimo svim autorima ovogodišnjeg Santoka konkursa na učešću u nadi da će nam se pridružiti i sledeće godine i pomoći u pokušaju promovisanja autentičnih japanskih umetničkih formi, haikua i haige. Ostajte dobro!

Vaši:

Damir Damir
Prevod na srpski jezik – Aleksandar Vasić
Prevod na japanski jezik – Margareta Samoran
Prelom – Marija G. Gray