4. SANTOKA INTERNACIONALNI HAIGA KONKURS

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Četvrti Santoka internacionalni haiga konkurs pristiglo ukupno 56 radova iz 22 zemlje. Svojom istančanom lepotom izdvojilo se šest haiga koje su ovom prilikom i nagrađene.

HAIGA #4

PRVO MESTO

CRISTINA ANGELESCU, RUMUNIJA

potkresano drvo
mislim o deci
koju nisam imala

pruned tree –
I’m thinking of the children
I didn’t have

DRUGO MESTO

ELENA ZOUAIN, FRANCUSKA

zimska samoća
samo pesma vetra
ka neznanoj obali

winter loneliness –
only the song of the wind
to an unknown shore

TREĆE MESTO

DIANA TENEVA, BUGARSKA

papirni ždralovi
da li će moje nade
uzleteti

folded cranes…
would my hopes
fly up

VISOKO POHVALJENI

HASSANE ZEMMOURI, ALŽIR

put ka natrag
kako da izbegnemo
naše ožiljke?

the way back –
how can we escape
our scars?

VISOKO POHVALJENI

GORAN GATALICA, HRVATSKA

popodnevni povetarac…
kao da se poznajemo
iz nekog prošlog života

afternoon breeze…
knowing each other
as in some past life

VISOKO POHVALJENI

JAY FRIEDENBERG, SAD

kisela kiša
vreme poluraspada
radioaktivnog izotopa

acid rain
the half-life of
a radioactive isotope

Želimo da se zahvalimo svim autorima ovogodišnjeg Santoka konkursa na učešću u nadi da će nam se pridružiti i sledeće godine i pomoći u pokušaju promovisanja autentičnih japanskih umetničkih formi, haikua i haige. Ostajte dobro!

Vaši:

Damir Damir
Prevod na srpski jezik – Aleksandar Vasić
Prevod na japanski jezik – Višnja Smuđa
Prelom – Marija G. Gray

Iz karantina, 21. marta 2021.