3. SANTOKA INTERNACIONALNI HAIGA KONKURS

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Treći Santoka internacionalni haiga konkurs pristiglo ukupno 45 radova iz 20 zemalja. Svojom istančanom lepotom izdvojilo se šest haiga koje su ovom prilikom i nagrađene.

HAIGA #3

PRVO MESTO

KIT NAGAMURA, JAPAN

tanak led
moj sin i ja bistrimo
politiku

thin ice
my son and I probe
politics

DRUGO MESTO

HIMANSHU VYAS, INDIJA

njen vrč
pun prozračnosti
okolo kruže misli

her pot
full of transparency
thoughts go round

TREĆE MESTO

PRIS CAMPBELL, SAD

uronjen u plavo…
a negde tamo njegova
nestala ženka

awash in the blues…
somewhere out there
his missing mate

VISOKO POHVALJENI

DEBBIE STRANGE, KANADA

smena godišnjih doba…
majka se priseća krive
svog života

changing seasons…
mother recalls the arc
of her life

VISOKO POHVALJENI

FRANJO ORDANIĆ, HRVATSKA

lepet krila
tek naznaka onoga
što donosi sutra

wings flapping
just a little hint of what
tomorrow brings

VISOKO POHVALJENI

HIFSA ASHRAF, PAKISTAN

novi identitet…
pratim stazu
mirne reke

new identity…
I follow the path
of a calm river

Želimo da se zahvalimo svim autorima ovogodišnjeg Santoka konkursa na učešću u nadi da će nam se pridružiti i sledeće godine i pomoći u pokušaju promovisanja autentičnih japanskih umetničkih formi, haikua i haige. Ostajte dobro!

Kapetan ovog pijanog broda – Damir Damir
Prevod na srpski jezik – Aleksandar Vasić
Prevod na japanski jezik – Margareta Samoran
Prelom – Marija G. Gray

Iz karantina, 20. marta 2020.