2. SANTOKA INTERNACIONALNI HAIKU KONKURS

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Drugi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo ukupno 179 haiku pesama iz 42 zemlje i sa 6 kontinenata, a valjda će nam sledeće godine pisati i taj prvi kraljevski pingvin sa dalekog i hladnog Antarktika 🙂.

Šalu na stranu, veći broj pesama doneo je i veću odgovornost, te još više otežao i ovako nezahvalan zadatak izbora najboljih haiku radova. I sam tragajući za slobodom u samoći Himalaja, odabrao sam sledećih 6 pesama koje su svojom lepotom, snagom i jednostavnošću učinile da bar na tren osetim njen slatki ukus.

HAIKU – SLOBODA

PRVO MESTO

RAJANDEEP GARG, INDIJA

poput senke oblaka
na zemlji…
cigančica

just as the cloud’s
shadow on the earth…
a gypsy girl

地球上で
雲の影のような
ジプシーの女

DRUGO MESTO

EDUARD TARA, RUMUNIJA

mlečni put
žičana ograda nikada
previsoka

milky way
the wire fence never
too high

天の川
ワイヤーフェンス決して
高すぎない

TREĆE MESTO

ED BREMSON, SAD

sanjam čvorke…
tog jednog koji ne sledi
ostale

a dream of starlings…
the one that doesn’t follow
the others

他の鳥に
付いて行かない
ムクドリの夢

VISOKO POHVALJENI

SAŠA VAŽIĆ, SRBIJA

anđeo u snegu
uzdiže me da osetim
majčin poslednji dah

snow angel
carrying me high to reach
mother’s last breath

雪の天使
私を高く上げる
母の息

VISOKO POHVALJENI

ANGEL DYULGEROV, BUGARSKA

pozno leto
cvrčci su iznajmili
srušenu kuću

late summer
crickets renting
the demolished house

晩夏
壊された家を
借りる蟋蟀

VISOKO POHVALJENI

ANTONIO MARTÍNEZ RUBIO, ŠPANIJA

nemam šta da radim
gledajući u zimski mesec
iza planina

nothing to do
seeing the winter moon
over the mountains

山の上の
冬の月を見る
何もしない

Želimo da se zahvalimo svim autorima ovogodišnjeg Santoka konkursa na učešću u nadi da ce nam se pridružiti i sledeće godine i pomoći u pokušaju promovisanja autentičnih japanskih umetničkih formi, haikua i haige.

Prevod na srpski jezik – Aleksandar Vasić
Prevod na japanski jezik – Margareta Samoran
Prelom – Marija G. Gray