1. SANTOKA INTERNACIONALNI HAIKU KONKURS

Na Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo je ukupno 158 haiku pesama iz 32 zemlje sa 5 kontinenata, čime su premašena sva naša očekivanja s obzirom na pionirsku misiju festivala.

Dočekao nas je vrlo nezahvalan zadatak koji je podrazumevao selekciju haiku pesama koje su ostavile najsnažniji utisak na članove tima, kao i njihovo gradiranje u cilju dodele nagrada. Izabrano je 6 pesama koje svojom snagom, lepotom i jednostavnošću čine da bar na trenutak pomislimo da smo bliže dobroti, istini i slobodi.

HAIKU – MIR

PRVO MESTO

EDUARD TARA, RUMUNIJA

mlado lišće –
dovoljno mesta
za sve

young leaves –
enough place for everyone

春のえだ
あふれくるあお
みなにあり

DRUGO MESTO

TARO AIZU, JAPAN

gde god da umrem
u gradu, planini il’ moru
oni su moj dom

Wherever I may die
in towns or mountains or seas
They are my hometowns

町 山 海
どこで死んでも
わが家かな

TREĆE MESTO

KATH ABELA WILSON, SAD

meša tlo
mnogih zemalja
Pacifik

stirring the soil
of different lands
Pacific

太平洋
ことなる土を
かき混ぜる

VISOKO POHVALJENI

PASQUALE ASPREA, ITALIJA

divlje cveće –
ničija je
ova Zemlja

Wild flowers –
it is not of anybody
this Earth

野の花や
こみんなのものだ
この大地

VISOKO POHVALJENI

ERNESTO P. SANTIAGO, GRČKA

shvatam geometriju –
na krilima leptira
odsustvo rata

Grasping geometry –
on a butterfly’s wings
the absence of war

幾何がわかる
蝶の羽に
戦争の欠如

VISOKO POHVALJENI

ANGELO ANCHETA, FILIPINI

vedro nebo
kakofonija nestaje
kakofonija nestaje

clear sky
the cacophony dissipates
in mutual silence

晴天
騒音が散る
沈黙の中

Želimo da se zahvalimo svim autorima ovogodišnjeg Santoka konkursa na učešću u nadi da ce nam se pridružiti i sledeće godine i pomoći u pokušaju promovisanja autentičnih japanskih umetničkih formi, haikua i haige.

Prevod na srpski jezik – Aleksandar Vasić
Prevod na japanski jezik – Margareta Samoran
Prelom – Marija G. Gray