Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs

„Mir“

Na Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo je ukupno 158 haiku pesama iz 32 zemlje sa 5 kontinenata, čime su premašena sva naša očekivanja s obzirom na pionirsku misiju festivala. Dočekao nas je vrlo nezahvalan zadatak koji je podrazumevao selekciju haiku pesama koje su ostavile najsnažniji utisak na članove tima, kao i njihovo gradiranje u cilju dodele nagrada. Izabrano je 6 pesama koje svojom snagom, lepotom i jednostavnošću čine da bar na trenutak pomislimo da smo bliže dobroti, istini i slobodi.


Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.

Prevod na japanski jezik Margareta Samoran.

Prvo mesto


Eduard Tara, Romania


young leaves –

enough place

for everyone


春のえだ

あふれくるあお

みなにあり


mlado lišće –

dovoljno mesta

za sve

Drugo mesto


Taro Aizu, Japan


Wherever I may die

in towns or mountains or seas

They are my hometowns


町 山 海

どこで死んでも

わが家かな


gde god da umrem

u gradu, planini il’ moru

oni su moj dom

Treće mesto


Kath Abela Wilson, Sjedinjene Američke Države


stirring the soil

of different lands

Pacific


太平洋

ことなる土を

かき混ぜる


meša tlo

mnogih zemalja

Pacifik

 Visoko pohvaljeni

Pasquale Asprea, Italija


Wild flowers –

it is not of anybody

this earth


野の花や

みんなのものだ

この大地


divlje cveće –

ničija je

ova Zemlja


Ernesto P. Santiago, Grčka


Grasping geometry –

on a butterfly’s wings

the absence of war


幾何がわかる

蝶の羽に

戦争の欠如


shvatam geometriju –

na krilima leptira

odsustvo rata


Angelo Ancheta, Filipini


clear sky

the cacophony dissipates

in mutual silence


晴天

騒音が散る

沈黙の中


vedro nebo

kakofonija nestaje

u uzajamnoj ćutnji