Udruženje ljubitelja haiku poezije Santoka nosi ime po japanskom haiku pesniku. Kao dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano je na neodređeno vreme, sa sedištem u Beogradu. Udruženje se bavi izdavačkom delatnošću i organizovanjem pesničkih susreta, promocija, radionica, izložbi, seminara i festivala haiku poezije. Cilj je afirmacija haiku poezije i podsticanje mladih umetnika na pisanje poetskih minijatura u formi haikua. Direktor udruženja je Damir Janjalija (Damir Damir), haiku pesnik, zastupljen u većini značajnih savremenih domaćih i svetskih antologija.

Taneda Santōka se smatra jedinim predstavnikom slobodnog stila u haiku poeziji. Lutajući pesnik i, tokom poslednjih petnaest godina svog života zen sveštenik, Santōka je istakao glavne kvalitete zen budizma u svojim stihovima: prolaznost, neophodnost samoće, važnost jednostavnosti u životu i preovlađujuću tugu koja prati sve ljudske odnose.
U svojim pesmama izražava potrebu za prevazilaženjem sveprisutne melanholije kroz postizanje duhovnog prosvetljenja i spokojstva.

„Pravi haiku je duša poezije. Sve što u stvari nije prisutno u srcu pesnika nije haiku. Sjaj meseca, cvetanje cveća, plač insekata, žubor vode. Nema mesta gde ne možemo naći ćveće ili razmišljati o Mesecu. Ovo je suština haikua. Ići van granica svoje ere, zaboraviti svrhu ili smisao, odvojiti se od istorijskih ograničenja – tek tada ćete naći suštinu istinske umetnosti, religije i nauke.“ – Taneda Santōka

Santōka s’ leđa, autor fotografije 近木圭之介 Chikaki Keinosuke (Shimonoseki, 1933)