Četvrti Santoka internacionalni Haiku konkurs

HAIKU – propozicije

Tema: Ljubav.
U pesmi nije obavezno korititi reč Ljubav, ali se insistira da kontemplacija na temu bude jasno iskazana.


Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore.

Kotizacija: Bez kotizacije.


Haiku: Jedan neobjavljen haiku.

Jezik: Engleski jezik (+opciono maternji jezik).

Stil: Slobodni.

Rok za slanje: Nedelja 7. mart 2021. godine.

Žiri: Ispred Udruženja ljubitelja haiku poezije Santoka – Damir Damir.

Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici (www.santoka.rs) u nedelju 21. marta 2021. godine.

Nagrada: Elektronske diplome za nagrađene radove.


Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com

Prijave slati jedino putem elektronske pošte.

U predmet elektornskog pisma upisati „Ljubav”.

Vašu prijavu upisati u samoj poruci, dodati dokumenti se neće uzimati u obzir.


Potpisati prijavu:

Ime + prezime

Godina rođenja

Naziv ulice + kućni broj

Poštanski broj + grad

Zemlja

Vaša elektronska adresa


Primer:

Petar Petrović

1977

Zetska 1

11000 Beograd

Srbija

petarpetrovic@mail.com


Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

 

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave.

Slanjem haikua autor se slaže da će njegov haiku biti objavljen bez nadoknade u planiranoj publikaciji. Priloženi radovi moraju biti originalni, neobjavljeni i ne smeju biti u razmatranju za objavljivanje u nekom štampanom odnosno web časopisu. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.

Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

 Četvrti Santoka internacionalni Haiga konkurs

HAIGA/Foto haiku/ – propozicije

Tema: Slobodna tema.

Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore.
Kotizacija: Bez kotizacije.

Haiga: Jedna neobjavljena haiga.


Kako fotografija i haiku dele isti prostor oni se moraju nadopunjavati no nikako objašnjavati. Susumi Takiguchi osnivač World Haiku Club-a u svom tekstu „Četkica i poezija” kaže: „Ako su slika i pesma iste to bi značilo da je jedna od njih dodana zbog neadekvatnosti druge. To ne samo da je suvišno nego bi se moglo protumačiti nepristojnim”.


Fotografiju poslati u jpg formatu, duža stranica da je minimum 4000pcx. Radovi koji su manji od 4000pcx se neće uzimati u razmatranje pošto će se odabrane haige štampati na minimum A3 formatu za potrebe eventualne izložbe.
Poslata datoteka ne sme da prelazi 15mb.

Haiku ispisati u tekstualnom delu elektronske pošte.

Sam haiku, vodeni žig i imena autora ne smeju biti „zalepljeni” na samu fotografiju.

Jezik: Engleski jezik (+opciono maternji jezik). Ako je haiga na maternjem jeziku, morate u samoj prijavi, u tekstualnom delu elektronske pošte, dopisati i prevod na engleski jezik.

Stil: Foto haiku.

Foto haiku je nova vizuelna i književna umetnička forma koja kombinuje fotografiju i haiku.


Rok za slanje: Nedelja 7. mart 2021. godine.


Žiri: Ispred Udruženja Santoka – Damir Damir, pesnik i Steven Gray, vizuelni umetnik.


Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici (www.santoka.rs) u nedelju 21. marta 2021. godine.
Nagrada: Elektronske diplome za nagrađene radove.

Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com

Prijave slati jedino putem elektronske pošte.

U predmet elektornskog pisma upisati „Santoka haiga”.

Vašu prijavu poslati putem elektronske pošte i dodati fotografiju u jpg formatu kao
datoteku.

Ime datoteke, fotografije, preimenovati u Ime_Prezime_Zemlja.jpg

Primer: Petar_Petrovic_Srbija.jpg


Potpisati prijavu:

Ime + prezime

Godina rođenja

Naziv ulice + kućni broj

Poštanski broj + grad

Zemlja

Vaša elektronska adresa

Ime autora fotografije + prezime autora fotografije.

Ako niste autor same fotografije, molimo Vas, napišite ime autora.

 

Primer:

Petar Petrović

1977

Zetska 1

11000 Beograd

Srbija

petarpetrovic@mail.com

*autor fotografije: Milica Mitrović

 

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com


VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave.
Slanjem haige autor se slaže da će biti objavljen bez nadoknade u planiranoj publikaciji. Priloženi radovi moraju biti originalni (u slučaju da nije Vaša fotografija, morate imati odobrenje autora), neobjavljeni i ne smeju biti u razmatranju za objavljivanje u nekom štampanom odnosno web časopisu. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.