Treći Santoka internacionalni Haiku konkurs

„Usamljenost“

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Treći Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo ukupno 219 haiku pesama iz 40 zemalja.
Šest pesama se izdvojilo lepotom sabija koji nose u sebi:

Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.
Prevod na japanski jezik Margareta Samoran.

Prvo mesto
Dragan J. Ristić, Srbija

 

in my sleepless night
wandering with Santōka –
without sake


u besanoj noći
lutam sa Santokom –
bez sakea


寝れぬ初夏
山頭火読む
酒なしで

Drugo mesto
Vasile Moldovan, Rumunija


just an old man
in the empty house
alone as God

samo starac
u praznoj kući
sam kao bog

空の家
ひとり老人
神様か

Treće  mesto
Theresa Okafor, Nigerija

winter silence
the heaviness of sun –
on a bare branch

zimska tišina
težina sunca –
na goloj grani

冬静か
裸の枝に
陽の重さ

 Visoko pohvaljeni

Nela Augustić, Hrvatska

 

In late autumn
alll I hear is a crow’s caw. –
The sun is gone.


U kasnu jesen
čujem samo graktaj vrane. –
Sunca više nema


晩秋に
カラス鳴く声
陽が消える


Hifsa Ashraf, Pakistan

 

border fence…
a child plays peekaboo
with the hunter’s moon


granica
dete se igra žmurke sa
krvavim mesecom


国境で
まんまる月と
ピーカブー


Ron C. Moss, Australija

 

lunar eclipse…
a single moonflower
awake in the dark


lunarna eklipsa
jedan mesečev cvet
budan u mraku


月食に
夕顔開き
目を覚ます