Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs

„Mir“

Na Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo je ukupno 158 haiku pesama iz 32 zemlje sa 5 kontinenata, čime su premašena sva naša očekivanja s obzirom na pionirsku misiju festivala.

Dočekao nas je vrlo nezahvalan zadatak koji je podrazumevao selekciju haiku pesama koje su ostavile najsnažniji utisak na članove tima, kao i njihovo gradiranje u cilju dodele nagrada. Izabrano je 6 pesama koje svojom snagom, lepotom i jednostavnošću čine da bar na trenutak pomislimo da smo bliže dobroti, istini i slobodi.

 

Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.
Prevod na japanski jezik Margareta Samoran.

Prvo mesto

Eduard Tara, Rumunija

 

young leaves –

enough place

for everyone

 

春のえだ

あふれくるあお

みなにあり

 

mlado lišće –

dovoljno mesta

za sve

Drugo mesto

Taro Aizu, Japan

 

Wherever I may die

in towns or mountains or seas

They are my hometowns

 

町  山  海

どこで死んでも

わが家かな

 

gde god da umrem

u gradu, planini il’ moru

oni su moj dom

Treće mesto

Kath Abela Wilson, Sjedinjene Američke Države

 

stirring the soil

of different lands

Pacific

 

太平洋

ことなる土を

かき混ぜる

 

meša tlo

mnogih zemalja

Pacifik

 Visoko pohvaljeni

Pasquale Asprea, Italija

 

Wild flowers –

it is not of anybody

this earth

 

野の花や

みんなのものだ

この大地

 

divlje cveće –

ničija je

ova Zemlja

 

Ernesto P. Santiago, Grčka

 

Grasping geometry –

on a butterfly’s wings

the absence of war

 

幾何がわかる

蝶の羽に

戦争の欠如

 

shvatam geometriju –

na krilima leptira

odsustvo rata

 

Angelo Ancheta, Filipini

 

clear sky

the cacophony dissipates

in mutual silence

 

晴天

騒音が散る

沈黙の中

 

vedro nebo

kakofonija nestaje

u uzajamnoj ćutnji