HAIGA (俳画)
Haiga (haikai crtež) je stil japanske slike, koju su tipično naslikali haiku pesnici (haijin) i koju prati haiku pesma. Kao poetska forma koja je prati, haiga se bazira na jednostavnim, ali često dubokim posmatranjima svakodnevnog života.
Stilski, haiga ima niz varijacija, u zavisnosti od ukusa i veštine samog slikara, ali uopšteno pokazuje uticaj formalne Kanō škole slikanja, minimalističke zen škole i Ōtsu-e, ali izražava i mnogo estetičkih stavova nanga tradicije. Neke haige su štampane na komadima drveta. Naslikani objekti su uglavnom elementi pomenuti u kaligrafiji ili poetske slike koje dodaju značenje ili dubinu onome što je izraženo u pesmi.
Tradicionalna haiga postoji i danas, ali sve je više prisutna i moderna haiga. Pesnici povezuju haiku sa digitalnim slikama, fotografijama i drugim medijima.

Matsuo Bashō – portret
autor Yokoi Kinkoku, 1820.

U stari ribnjak
ta žabica što skoči
samo jedno plop
– Matsuo Bashō
– prevod Damir Damir