Drugi Santoka internacionalni haiku konkurs

„Sloboda“

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je na Drugi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo ukupno 179 haiku pesama iz 42 zemlje i sa 6 kontinenata, a valjda će nam sledeće godine pisati i taj prvi kraljevski pingvin sa dalekog i hladnog Antarktika. Šalu na stranu, veći broj pesama doneo je i veću odgovornost, te još više otežao i ovako nezahvalan zadatak izbora najboljih haiku radova. I sam tragajući za slobodom u samoći Himalaja, odabrao sam sledećih 6 pesama koje su svojom lepotom, snagom i jednostavnošću učinile da bar na tren osetim njen slatki ukus.


Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.

Prevod na japanski jezik Margareta Samoran.

Damir Damir, na svetom tlu Namo Bude, 9. aprila 2019. godine

Prvo mesto

Rajandeep Garg, Indija

 

just as the cloud’s

shadow on the earth…

a gypsy girl

 

地球上で

雲の影のような

ジプシーの女

 

poput senke oblaka

na zemlji…

cigančica

Drugo mesto

Eduard Tara, Rumunija

 

milky way

the wire fence never

too high

 

天の川

ワイヤーフェンス決して

高すぎない

 

mlečni put

žičana ograda nikada

previsoka

Treće mesto

Ed Bremson, Sjedinjene Američke Države

 

a dream of starlings…

the one that doesn’t follow

the others

 

他の鳥に

付いて行かない

ムクドリの夢

 

sanjam čvorke…

tog jednog koji ne sledi

ostale

 Visoko pohvaljeni

Saša Važić, Srbija


snow angel

carrying me high to reach

mother’s last breath


雪の天使

私を高く上げる

母の息


anđeo u snegu

uzdiže me da osetim

majčin poslednji dah


Angel Dyulgerov, Bugarska


late summer

crickets renting

the demolished house


晩夏

壊された家を

借りる蟋蟀


pozno leto

cvrčci su iznajmili

srušenu kuću


Antonio Martínez Rubio, Španija


nothing to do

seeing the winter moon

over the mountains


山の上の

冬の月を見る

何もしない


nemam šta da radim

gledajući u zimski mesec

iza planina