Drugi Santoka internacionalni haiga konkurs

Na haiga konkurs u okviru Santoka festivala pristiglo je 38 radova iz 17 zemalja. Svojom ekstravagantnošću i lepotom izdvojilo se 6 haiga koje su ovom prilikom i nagrađene.


Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.

Prvo mesto

Anđela Nikolić, Srbija

 

 

gazing at the galaxy

Eastern wind

sweeps the borders

 

gledam u svemir

istočni vetar

briše granice

Drugo mesto

Dejan Pavlinović, Hrvatska

 

 

deep blues

filling the emptiness

of a broken home

 

duboko plavo

ispuni prazninu

razorenog doma

Treće mesto

Geoff M. Pope, Sjedinjene Američke Države

 

 

trail to the lake –

grandmother’s last winter

dream

 

staza do jezera

bakin poslednji zimski

san

 Visoko pohvaljeni

Robin Anna Smith, Sjedinjene Američke Državemy potential

as a human being

pocket change


moj potencijal

kao ljudskog bića

sitniš u džepu


Lavana Kray, Rumunijawarm rain –

double enclosure

and no flowers


topla kiša

dvostruki zaklon

bez cveća


Debbie Strange, Kanadasummer’s end

we offer her pain

to the wind


kraj leta

nudimo njegovu bolu

vetru