INTERNACIONALNI KONKURS

HAIKU – propozicije
Tema: Sloboda.
U pesmi nije obavezno koristiti reč Sloboda, ali se insistira da kontemplacija na temu bude jasno iskazana.

prikaži više


Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore.
Kotizacija: Bez kotizacije.
Haiku: Jedan neobjavljen haiku.
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik).
Stil: Slobodni.
Rok za slanje: Od utorka, 1. januara 2019. godine do ponedeljka,  1. aprila 2019. godine.
Žiri: Ispred Udruženja ljubitelja haiku poezije Santoka – Damir Damir.
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici (www.santoka.rs) 28. april 2019. godine.
Nagrada: 3.500 RSD i elektronska diploma za osvojeno prvo mesto, te elektronske diplome za ostale nagrađene.
Zbog visokih troškova transakcije, novčana nagrada će biti isplaćena isključivo preko Paypal naloga ili će biti lično uručena tokom održavanja festivala u Beogradu.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektronskog pisma upisati „Sloboda”.
Vašu prijavu upisati u samoj poruci, dodati dokumenti se neće uzimati u obzir.
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
Primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija, petarpetrovic@mail.com

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas, pročitajte pre slanja prijave
Slanjem haikua autor se slaže da će njegov haiku biti objavljen bez nadoknade u planiranoj publikaciji. Priloženi radovi moraju biti originalni, neobjavljeni i ne smeju biti u razmatranju za objavljivanje u nekom štampanom, odnosno web časopisu. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje

HAIGA /Foto haiku/ – propozicije
Tema: Slobodna tema.

prikaži više


Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore.
Kotizacija: Bez kotizacije.
Haiga: Jedna neobjavljena haiga.
Kako fotografija i haiku dele isti prostor oni se moraju nadopunjavati no nikako objašnjavati. Susumi Takiguchi osnivač World Haiku Club-a u svom tekstu „Četkica i poezija” kaže: „Ako su slika i pesma iste, to bi značilo da je jedna od njih dodata zbog neadekvatnosti druge. To ne samo da je suvišno nego bi se moglo protumačiti nepristojnim”.
Fotografiju poslati u jpg formatu, sa dužom stranicom od minimum 4000pcx.
Radovi koji su manji od 4000pcx se neće uzimati u razmatranje pošto će se odabrane haige štampati na minimum A3 formatu za potrebe eventualne izložbe.
Poslata datoteka ne sme da prelazi 15mb.
Haiku ispisati u tekstualnom delu elektronske pošte.
Sam haiku, vodeni žig i imena autora ne smeju biti „zalepljeni” na samu fotografiju.
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik). Ako je haiga na maternjem jeziku, morate u samoj prijavi, u tekstualnom delu elektronske pošte, dopisati i prevod na engleski jezik.
Stil: Foto haiku.
Foto haiku je nova vizuelna i književna umetnička forma koja kombinuje fotografiju i haiku.
Rok za slanje: Od utorka, 1. januara 2019. godine do ponedeljka, 1. aprila 2019. godine.
Žiri: ispred Udruženja Santoka – Damir Damir, pesnik i Steven Gray, vizuelni umetnik.
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici (www.santoka.rs) 28. april 2019. godine.
Nagrada: 3.500 RSD i elektronska diploma za osvojeno prvo mesto, te elektronske diplome za ostale nagrađene.
Zbog visokih troškova transakcije, novčana nagrada će biti isplaćena isključivo preko Paypal naloga ili će biti lično uručena u Beogradu, Srbija.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektronskog pisma upisati „Santoka haiga”.
Vašu prijavu poslati putem elektronske pošte i dodati fotografiju u jpg formatu kao datoteku.
Ime datoteke, fotografije, preimenovati u Ime_Prezime_Zemlja.jpg
Primer: Petar_Petrovic_Srbija.jpg
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
Ime autora fotografije + prezime autora fotografije.
Ako niste autor same fotografije, molimo Vas, napišite ime autora.
Primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija petarpetrovic@mail.com
*autor fotografije: Milica Mitrović

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas, pročitajte pre slanja prijave
Slanjem haige autor se slaže da će biti objavljen bez nadoknade u planiranom katalogu izložbe. Priloženi radovi moraju biti originalni (u slučaju da nije Vaša fotografija, morate imati odobrenje autora), neobjavljeni i ne smeju biti u razmatranju za objavljivanje u nekom štampanom odnosno web časopisu. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje

INTERNACIONALNI KONKURS

HAIKU – propozicije
Tema: Mir (reč Mir ne mora da bude korišćena, ali treba da bude jasno prikazana)

prikaži više


Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore
Kotizacija: Bez kotizacije
Haiku: Jedan neobjavljen haiku
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik)
Stil: Slobodni
Rok za slanje: Ponedeljak 11. decembar 2017. godina – četvrtak 1. februar 2018. godina
Žiri: ispred Udruženja Santoka – Damir Damir
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici 1. marta 2018. godine (www.santoka.rs).
Nagrada: 5.000 RSD za prvo mesto i elektronske diplome za prvo mesto i ostale nagrađene.
Novčana nagrada će biti isplaćena preko Paypal naloga ili će biti uručena tokom festivala u Beogradu.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektornskog pisma upisati „mir“.
Vašu prijavu upisati u samoj poruci, dodati dokumenti se neće uzimati u obzir.
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
(primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija, petarpetrovic@mail.com)

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave
Haiku ne sme biti prethodno objavljen ni na jednom drugom mestu do objavljivanja rezultata. Slanjem haikua autor se slaže da će njegov haiku biti objavljen bez nadoknade u planiranoj publikaciji. Haiku mora biti originalan, neobjavljen, što znači da nije izašao u nekoj štampanoj publikaciji ili u internet publikaciji. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje

HAIGA – propozicije
Tema: Slobodna tema

prikaži više


Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore
Kotizacija: Bez kotizacije
Haiga: Jedna neobjavljena haiga
Haigu poslati u jpg formatu, duža stranica haige mora biti minimum 4000pcx. Radovi koji su manji od 4000pcx se neće uzimati u razmatranje pošto će se odabrane haige štampati na minimum A3 formatu za potrebe planirane izložbe.
Poslata datoteka ne sme da prelazi 15mb.
Haiku mora biti sastavni deo haige.
Vodeni žig i imena autora ne smeju biti deo same haige.
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik)
Ako je haiga na maternjem jeziku, morate u samoj prijavi, u tekstualnom delu elektronske pošte, dopisati i prevod na engleski jezik.
Stil: Slobodni
Rok za slanje: Ponedeljak 11. decembar 2017. godina – četvrtak 1. februar 2018. godina
Žiri: ispred Udruženja Santoka – Damir Damir i Steven Gray, vizuelni umetnik
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici 1. marta 2018. godine (www.santoka.rs).
Nagrada: 5.000RSD za prvo mesto i elektronske diplome za prvo mesto i ostale nagrađene.
Novčana nagrada će biti isplaćena preko Paypal naloga ili će biti uručena tokom festivala u Beogradu.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektronskog pisma upisati „santoka haiga“.
Vašu prijavu upisati u samoj poruci i dodati haigu u jpg formatu.
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
Ime autora slike + prezime autora slike*
* Ako niste autor same slike koja prati Vaš haiku, molimo Vas, napišite ime autora.
(primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija, petarpetrovic@mail.com, Milica Mitrović*)

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave
Haiga ne sme biti prethodno objavljena ni na koji način do objavljivanja rezultata. Slanjem haige autor se slaže da će biti objavljen bez nadoknade u planiranom katalogu izložbe. Haiga mora biti originalna (u slučaju da nije Vaša slika, morate imati odobrenje autora), neobjavljena, da nije izašla u nekoj štampanoj publikaciji ili u interent publikaciji. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje

 Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs

„Mir“

Na Prvi Santoka internacionalni haiku konkurs pristiglo je ukupno 158 haiku pesama iz 32 zemlje sa 5 kontinenata, čime su premašena sva naša očekivanja s obzirom na pionirsku misiju festivala.

Dočekao nas je vrlo nezahvalan zadatak koji je podrazumevao selekciju haiku pesama koje su ostavile najsnažniji utisak na članove tima, kao i njihovo gradiranje u cilju dodele nagrada. Izabrano je 6 pesama koje svojom snagom, lepotom i jednostavnošću čine da bar na trenutak pomislimo da smo bliže dobroti, istini i slobodi.

 

Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.
Prevod na japanski jezik Margareta Samoran.

Prvo mesto

Eduard Tara, Rumunija

 

young leaves –

enough place

for everyone

 

春のえだ

あふれくるあお

みなにあり

 

mlado lišće –

dovoljno mesta

za sve

Drugo mesto

Taro Aizu, Japan

 

Wherever I may die

in towns or mountains or seas

They are my hometowns

 

町  山  海

どこで死んでも

わが家かな

 

gde god da umrem

u gradu, planini il’ moru

oni su moj dom

Treće mesto

Kath Abela Wilson, Sjedinjene Američke Države

 

stirring the soil

of different lands

Pacific

 

太平洋

ことなる土を

かき混ぜる

 

meša tlo

mnogih zemalja

Pacifik

 Visoko pohvaljeni

Pasquale Asprea, Italija

 

Wild flowers –

it is not of anybody

this earth

 

野の花や

みんなのものだ

この大地

 

divlje cveće –

ničija je

ova Zemlja

 

Ernesto P. Santiago, Grčka

 

Grasping geometry –

on a butterfly’s wings

the absence of war

 

幾何がわかる

蝶の羽に

戦争の欠如

 

shvatam geometriju –

na krilima leptira

odsustvo rata

 

Angelo Ancheta, Filipini

 

clear sky

the cacophony dissipates

in mutual silence

 

晴天

騒音が散る

沈黙の中

 

vedro nebo

kakofonija nestaje

u uzajamnoj ćutnji

Prvi Santoka internacionalni haiga konkurs

Na haiga konkurs u okviru Santoka festivala pristiglo je 42 rada iz 20 zemalja. Svojim jačinom i poetikom izdvojilo se 6 haiga koje su ovom prilikom i nagrađene.

 

Prevod na srpski jezik Aleksandar Vasić.

Prvo mesto

Ingrid Baluch, Pakistan

 

©Tahemina Baluch

 

clearing my mind

from the clutter of life…

new horizons

 

čistim um

od meteži života…

novi horizonti

Drugo mesto

Gordana Petković, Srbija

 

©Natalija Dabić

 

night after night

the same dream

feel of the ocean

 

iz noći u noć

sanjam isti san

iskustvo okeana

Treće mesto

Don Baird, Sjedinjene Američke Države

 

©Don Baird

 

the untold story

…being homeless within

your home

 

neispričana priča

…biti beskućnik

u sopstvenom domu

 Visoko pohvaljeni

Ron C. Moss, Australija

 

©Ron C. Moss

 

summer light

the sweet afterglow

of your lips

 

letnja svetlost

slatki odsjaj

tvojih usana

 

Ester Milentijević, Srbija

 

©Ester Milentijević

 

attempt to understand

when is the right time for a change…

 

pokušaj da shvatim

kada je pravo vreme za promene…

 

Cezar Florescu, Rumunija

 

©Paul Alexandru

 

hide and seek

the wind carrying

a promise

 

igra žmurke

vetar nosi

obećanje