INTERNACIONALNI KONKURS

HAIKU – propozicije
Tema: Mir (reč Mir ne mora da bude korišćena, ali treba da bude jasno prikazana)
Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore
Kotizacija: Bez kotizacije
Haiku: Jedan neobjavljen haiku
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik)
Stil: Slobodni
Rok za slanje: Ponedeljak 11. decembar 2017. godina – četvrtak 1. februar 2018. godina
Žiri: ispred Udruženja Santoka – Damir Damir
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici 1. marta 2018. godine (www.santoka.rs).

prikaži više


Nagrada: 5.000 RSD za prvo mesto i elektronske diplome za prvo mesto i ostale nagrađene.
Novčana nagrada će biti isplaćena preko Paypal naloga ili će biti uručena tokom festivala u Beogradu.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektornskog pisma upisati „mir“.
Vašu prijavu upisati u samoj poruci, dodati dokumenti se neće uzimati u obzir.
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
(primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija, petarpetrovic@mail.com)

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave
Haiku ne sme biti prethodno objavljen ni na jednom drugom mestu do objavljivanja rezultata. Slanjem haikua autor se slaže da će njegov haiku biti objavljen bez nadoknade u planiranoj publikaciji. Haiku mora biti originalan, neobjavljen, što znači da nije izašao u nekoj štampanoj publikaciji ili u internet publikaciji. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje

HAIGA – propozicije
Tema: Slobodna tema
Prijava: Konkurs je otvoren za sve domaće i strane autore
Kotizacija: Bez kotizacije
Haiga: Jedna neobjavljena haiga
Haigu poslati u jpg formatu, duža stranica haige mora biti minimum 4000pcx. Radovi koji su manji od 4000pcx se neće uzimati u razmatranje pošto će se odabrane haige štampati na minimum A3 formatu za potrebe planirane izložbe.
Poslata datoteka ne sme da prelazi 15mb.
Haiku mora biti sastavni deo haige.
Vodeni žig i imena autora ne smeju biti deo same haige.
Jezik: Engleski jezik (+ opciono maternji jezik)
Ako je haiga na maternjem jeziku, morate u samoj prijavi, u tekstualnom delu elektronske pošte, dopisati i prevod na engleski jezik.
Stil: Slobodni
Rok za slanje: Ponedeljak 11. decembar 2017. godina – četvrtak 1. februar 2018. godina
Žiri: ispred Udruženja Santoka – Damir Damir i Steven Gray, vizuelni umetnik
Rezultati konkursa: Proglašenje na našoj internet stranici 1. marta 2018. godine (www.santoka.rs).

prikaži više


Nagrada: 5.000RSD za prvo mesto i elektronske diplome za prvo mesto i ostale nagrađene.
Novčana nagrada će biti isplaćena preko Paypal naloga ili će biti uručena tokom festivala u Beogradu.
Prijavu poslati na: santokahaiku@gmail.com
Prijave slati jedino putem elektronske pošte.
U predmet elektronskog pisma upisati „santoka haiga“.
Vašu prijavu upisati u samoj poruci i dodati haigu u jpg formatu.
Potpisati prijavu:
Ime + prezime
Naziv ulice + kućni broj
Poštanski broj + grad
Zemlja
Vaša elektronska adresa
Ime autora slike + prezime autora slike*
* Ako niste autor same slike koja prati Vaš haiku, molimo Vas, napišite ime autora.
(primer: Petar Petrović, Zetska 1, 11000 Beograd, Srbija, petarpetrovic@mail.com, Milica Mitrović*)

Za dodatne informacije pišite nam na mail: santokahaiku@gmail.com

VAŽNE INFORMACIJE – Molimo Vas pročitajte ih pre slanja prijave
Haiga ne sme biti prethodno objavljena ni na koji način do objavljivanja rezultata. Slanjem haige autor se slaže da će biti objavljen bez nadoknade u planiranom katalogu izložbe. Haiga mora biti originalna (u slučaju da nije Vaša slika, morate imati odobrenje autora), neobjavljena, da nije izašla u nekoj štampanoj publikaciji ili u interent publikaciji. Dok su objave na internet stranicama kao što su vlastiti Facebook, Instagram ili Twitter nalog i sl. prihvatljivi, objave na blogovima nisu.
Udruženje Santoka se neće smatrati odgovornim ako treća strana traži odštetu, ima prigovor ili podnese žalbu na upotrebu poslatog materijala za koji se smatra da krši prethodno zadržana autorska prava.

prikaži manje